Referat fra GF 2020

GENERALFORSAMLING 2020

Udgivet i Møder

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling 2019 Referat

Udgivet i Møder

GF 2019

 

ODOS Generalforsamling

ODOS Generalforsamling
Tirsdag d. 26 marts 2019 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2018
4. Valg til bestyrelse : Sanne Barnkob er på valg.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Fastlæggelse af kontingent for 2019
7. Overdragelse af dirigentklokke fra den tidligere Kredsforening ved tidligere formand for foreningen, Inge Marie Behrndtz.

8. Eventuelt herunder drøftelse af overskuddets anvendelse.

Udgivet i Møder

Referat Christian Jacobsen OUH

Læs referat ved at klikke her

Udgivet i Møder

Husk generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019

Husk generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019

Udgivet i Møder

Christian Jakobsen OUH

ODOS-møde d 29/1 2019

Til årets første møde er det lykkedes os at få den nye overtandlæge
på kæbekirurgisk afdeling , Christian Jakobsen, til at komme og forælle om det nye hold på OUH.

Med sig vil han have en eller to af sine kolleger fra afdelingen og de vil fortælle om hvad der laves af undersøgelser og behandlinger og hvad vi i primærsektoren kan forvente af hjælp fra deres side.
Desuden vil der blive talt om henvisningsprocedure og hvordan samarbejdet optimeres til gavn for alle parter.

SU senest 25. januar.

Pris inkl. 2 retters menu og drikkevarer: 500 kroner pr. person
Overføres til konto  9219 4575684152 med tydelig angivelse af tilmeldtes navn(e).

Arrangementet afholdes:
Restaurant Næsbyhoved Skov
Kanalvej 52
5000 Odense C

kl. 18.00

Med venlig hilsen
Odenses Odontologiske Selskab

Udgivet i Møder

Referat Lene Baad

Klik her for at læse referatet. Referat lene baad hansen 30.10.2018

Udgivet i Møder

Non-odontogene smerter med Lene-Baad Hansen ph.d., lektor, dr. odont.

Lene Baad-Hansen, lektor, ph.d., dr. odont.

Tirsdag d. 30. oktober kl. 18.00

De fleste patienter i tandlægepraksis, som klager over smerter i en tand, har smerter som følge af inflammation/infektion. Af og til møder tandlægen dog en patient, der klager over tandpine, men hvor der ikke kan findes en odontogen årsag til smerten. Dette foredrag vil komme ind på mulige årsager til sådanne non-odontogene smerter i mund og ansigt. Vi vil diskutere mekanismer bag smerterne, mulige diagnostiske og behandlingsmæssige metoder.
Lene Baad-Hansen er Lektor ved Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion og Viceinstitutleder for forskning og talent på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.

Tilmelding på link sendt til din emailadresse. Kontakt Lasse Loebenstein på ll@almera.dk hvis du ikke har modtaget din email._98X8222Lene Baad-Hansen small

SU senest 25. oktober.

Pris inkl. 2 retters menu og drikkevarer: 550 kroner pr. person
Overføres til konto  9219 4575684152 med tydelig angivelse af tilmeldtes navn(e).

Arrangementet afholdes:
Restaurant Næsbyhoved Skov
Kanalvej 52
5000 Odense C

Med venlig hilsen
Odenses Odontologiske Selskab

Udgivet i Møder

Referat fra 29/5 2018

64 fynske tandlæger mødte op og hørte om oral radiologi på trods af sommervarmen og høje temperaturer.

Det skal medlemmerne bemærkes at vi fremover vil sørge for bedre lyd og afkøling til vore arrangementer med mange deltagere.

Referatet kan læses her.

Udgivet i Møder

Husk at indbetale kontingent for 2018

Kontingentet er årligt 500 kr.

Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto: 9219 4575684152 mærket med tydelig angivelse af indbetalers navn. Fristen er 15. maj hvert år.

Medlemmer som er ophørt med at praktisere er kontingentfrie.

Udgivet i Møder

Hvad er ODOS

ODOS er en forening, der skal fremme et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne og bidrage til et højt fagligt og videnskabeligt niveau blandt vores medlemmer.

Vi afholder 4 arrangementer årligt af både faglig og social karakter.