GF 2019

 

ODOS Generalforsamling

ODOS Generalforsamling
Tirsdag d. 26 marts 2019 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2018
4. Valg til bestyrelse : Sanne Barnkob er på valg.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Fastlæggelse af kontingent for 2019
7. Overdragelse af dirigentklokke fra den tidligere Kredsforening ved tidligere formand for foreningen, Inge Marie Behrndtz.

8. Eventuelt herunder drøftelse af overskuddets anvendelse.

Udgivet i Møder

Hvad er ODOS

ODOS er en forening, der skal fremme et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne og bidrage til et højt fagligt og videnskabeligt niveau blandt vores medlemmer.

Vi afholder 4 arrangementer årligt af både faglig og social karakter.