Bestyrelsen

Formand: Lasse Loebenstein

Mail: ll@almera.dk

28894477 (privat)

Sekretær: Sanne Barnkob

Mail: b_sanne@yahoo.dk

Kasserer: Simone Servé