Kontingent

Kontingentet er årligt 500 kr.

Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto: 9219 4575684152 mærket med tydelig angivelse af indbetalers navn. Fristen er 15. maj hvert år.

Medlemmer som er ophørt med at praktisere er kontingentfrie.