Kategorier
Møder

Jan Frydenberg Thomsen 17/11-2022

”Den slidte patient – hvornår gør jeg hvad?” Torsdag d. 17. november 2022 kl. 18.00Lokation: Vil blive annonceret senere
Antallet af patienter med et naturligt tandsæt, selv i en høj alder, vokser drastisk i disse år.
Samtidigt ser vi også flere og flere patienter med erosionsskader, selv i en ung alder. Så dette betyder at antallet af patienter med et slidt tandsæt generelt er blevet meget større!
På denne kursusaften vil Jan prøve at komme ind på alt fra diagnosticering af slid og TMD til de rigtige registreringer når der skal laves en bidskinne eller en helt ny okklusion. Nogle af de emner der bliver gennemgået er :Sliddets ætiologiBehandlingsplanlægning afhængig af sliddets omfangHvordan registrerer du til en bidhævningsbehandling?Hvordan sikrer du dig at kæbeleddet sidder korrekt når du registrerer?Hvor meget kan jeg hæve?Bjørn Dahls principHele aftenen vil blive ”pakket ind” i kliniske cases. Og der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål undervejs!

  Tilmelding på dette link

Su. senest 7. november, men tilmed dig hurtigst muligt da der bliver rift om pladserne til denne populære foredragsholder. 

Pris 600,- pr. person inkl mad og drikkevarer. Overføres med angivelse af navne til:  9219 4575684152 (spar nord bank)


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Kategorier
Møder

Referat fra generalforsamlingen 2022 og regnskab

Kategorier
Møder

Referat fra GF 2020

GENERALFORSAMLING 2020

Kategorier
Møder

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling 2019 Referat

Kategorier
Møder

GF 2019

 

ODOS Generalforsamling

ODOS Generalforsamling
Tirsdag d. 26 marts 2019 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2018
4. Valg til bestyrelse : Sanne Barnkob er på valg.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Fastlæggelse af kontingent for 2019
7. Overdragelse af dirigentklokke fra den tidligere Kredsforening ved tidligere formand for foreningen, Inge Marie Behrndtz.

8. Eventuelt herunder drøftelse af overskuddets anvendelse.

Kategorier
Møder

Referat Christian Jacobsen OUH

Læs referat ved at klikke her

Kategorier
Møder

Husk generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019

Husk generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019

Kategorier
Møder

Christian Jakobsen OUH

ODOS-møde d 29/1 2019

Til årets første møde er det lykkedes os at få den nye overtandlæge
på kæbekirurgisk afdeling , Christian Jakobsen, til at komme og forælle om det nye hold på OUH.

Med sig vil han have en eller to af sine kolleger fra afdelingen og de vil fortælle om hvad der laves af undersøgelser og behandlinger og hvad vi i primærsektoren kan forvente af hjælp fra deres side.
Desuden vil der blive talt om henvisningsprocedure og hvordan samarbejdet optimeres til gavn for alle parter.

SU senest 25. januar.

Pris inkl. 2 retters menu og drikkevarer: 500 kroner pr. person
Overføres til konto  9219 4575684152 med tydelig angivelse af tilmeldtes navn(e).

Arrangementet afholdes:
Restaurant Næsbyhoved Skov
Kanalvej 52
5000 Odense C

kl. 18.00

Med venlig hilsen
Odenses Odontologiske Selskab

Kategorier
Møder

Referat Lene Baad

Klik her for at læse referatet. Referat lene baad hansen 30.10.2018

Kategorier
Møder

Non-odontogene smerter med Lene-Baad Hansen ph.d., lektor, dr. odont.

Lene Baad-Hansen, lektor, ph.d., dr. odont.

Tirsdag d. 30. oktober kl. 18.00

De fleste patienter i tandlægepraksis, som klager over smerter i en tand, har smerter som følge af inflammation/infektion. Af og til møder tandlægen dog en patient, der klager over tandpine, men hvor der ikke kan findes en odontogen årsag til smerten. Dette foredrag vil komme ind på mulige årsager til sådanne non-odontogene smerter i mund og ansigt. Vi vil diskutere mekanismer bag smerterne, mulige diagnostiske og behandlingsmæssige metoder.
Lene Baad-Hansen er Lektor ved Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion og Viceinstitutleder for forskning og talent på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.

Tilmelding på link sendt til din emailadresse. Kontakt Lasse Loebenstein på ll@almera.dk hvis du ikke har modtaget din email._98X8222Lene Baad-Hansen small

SU senest 25. oktober.

Pris inkl. 2 retters menu og drikkevarer: 550 kroner pr. person
Overføres til konto  9219 4575684152 med tydelig angivelse af tilmeldtes navn(e).

Arrangementet afholdes:
Restaurant Næsbyhoved Skov
Kanalvej 52
5000 Odense C

Med venlig hilsen
Odenses Odontologiske Selskab