Kategorier
Møder

Christian Jakobsen OUH

ODOS-møde d 29/1 2019

Til årets første møde er det lykkedes os at få den nye overtandlæge
på kæbekirurgisk afdeling , Christian Jakobsen, til at komme og forælle om det nye hold på OUH.

Med sig vil han have en eller to af sine kolleger fra afdelingen og de vil fortælle om hvad der laves af undersøgelser og behandlinger og hvad vi i primærsektoren kan forvente af hjælp fra deres side.
Desuden vil der blive talt om henvisningsprocedure og hvordan samarbejdet optimeres til gavn for alle parter.

SU senest 25. januar.

Pris inkl. 2 retters menu og drikkevarer: 500 kroner pr. person
Overføres til konto  9219 4575684152 med tydelig angivelse af tilmeldtes navn(e).

Arrangementet afholdes:
Restaurant Næsbyhoved Skov
Kanalvej 52
5000 Odense C

kl. 18.00

Med venlig hilsen
Odenses Odontologiske Selskab