Kategorier
Møder

Generalforsamling 28. marts 2017

unnamed

ODOS Generalforsamling
Tirsdag d. 28. marts 2016 kl. 18.00 på Restaurant

Næsbyhoved Skov

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2016

4. Valg til bestyrelsen. Peter Skyttegaard er på valg og

genopstiller ikke.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

6. Fastlæggelse af kontingent for 2017

8. Forslag til ændring af vedtægter, således at tandplejere kan deltage i enkelte udvalgte arrangementer, som vurderes at være til gavn for hele tandplejeteamet.

9. Eventuelt