Kategorier
Møder

Non-odontogene smerter med Lene-Baad Hansen ph.d., lektor, dr. odont.

Lene Baad-Hansen, lektor, ph.d., dr. odont.

Tirsdag d. 30. oktober kl. 18.00

De fleste patienter i tandlægepraksis, som klager over smerter i en tand, har smerter som følge af inflammation/infektion. Af og til møder tandlægen dog en patient, der klager over tandpine, men hvor der ikke kan findes en odontogen årsag til smerten. Dette foredrag vil komme ind på mulige årsager til sådanne non-odontogene smerter i mund og ansigt. Vi vil diskutere mekanismer bag smerterne, mulige diagnostiske og behandlingsmæssige metoder.
Lene Baad-Hansen er Lektor ved Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion og Viceinstitutleder for forskning og talent på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.

Tilmelding på link sendt til din emailadresse. Kontakt Lasse Loebenstein på ll@almera.dk hvis du ikke har modtaget din email._98X8222Lene Baad-Hansen small

SU senest 25. oktober.

Pris inkl. 2 retters menu og drikkevarer: 550 kroner pr. person
Overføres til konto  9219 4575684152 med tydelig angivelse af tilmeldtes navn(e).

Arrangementet afholdes:
Restaurant Næsbyhoved Skov
Kanalvej 52
5000 Odense C

Med venlig hilsen
Odenses Odontologiske Selskab