Kategorier
Møder

Odos-møde November 2010

ODOS-møde tirsdag d. 30/11 2010 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

John Christensen, formand for Tandsundhed Uden Grænser, kommer og holder foredrag.
 
Foreningen Tandsundhed Uden Grænser, der har sin oprindelse blandt tandlægestuderende i København, tæller idag mere end 800 medlemmer fra alle samfundsgrupper og JC vil med mange spændende billeder og videoklip fortælle om foreningens historie og de mange eksisterende veletablerede projekter, der foregår rundt om i verden under ofte meget primitive arbejdsforhold. Og han vil fortælle om, hvilke muligheder, der er for at blive sendt ud og deltage i foreningens arbejde.
 
Deltagelse inklusive middag koster kr. 230,-
Tilmeldings kan ske pr. e-mail: p-skyttegaard@stofanet.dk med angivelse af navn(e) på deltager(e) senest torsdag d.25/11 2010.
Indbetaling af kursusgebyret bedes foretaget ved bankoverførsel eller girooverførsel:  

Bankoverførsel: Danske Bank reg.nr. 3600  kontonr. 7043287
Girokonto: 7043287 (kortart: 01)
Til forsiden