Kategorier
Møder

ODOS – møde Tirsdag d. 31. maj kl. 18.00 Restaurant Næsbyhoved Skov

Den nyligt overståede Scandefa-messe viste, at digitale aftryk og fremstilling af CAD/CAM fræsede kroner/indlæg bliver mere og mere udbredt.

Plandent vil på aftenens møde vise deres system, der hedder E4D Dentist

Systemet vil blive demonstreret af chefkonsulent Carsten Ratlou og distriktschef Søren Chrestensen.

Da mødet sponseres i væsentlig grad af Plandent, vil det være gratis at deltage for ODOS-medlemmer. Skulle der være assistenter rundt omkring på klinikkerne, der

ikke kender til ODOS, så benyt lejligheden til at invitere dem med til mødet. Det vil selvfølgelig også være gratis for dem at deltage denne aften.

Tilmelding senest torsdag d. 26/5 ved sende en mail til Peter Skyttegaard.
p-skyttegaard@stofanet.dk

Bemærk: Ved manglende fremmøde vil vi desværre være nødsaget til at fakturere for kuvertprisen.