Kategorier
Møder

ODOS-møde tirsdag d. 10. december 2013

 

Mødeindkaldelse:

 

ODOS-møde tirsdag d. 10. december 2013 kl. 18.00

Restaurant Næsbyhoved Skov

Aftenens foredragsholder er Ledende Overtandlæge på Kæbekirurgisk Afd., OUH,

lektor, PHD

Torben Thygesen

 

Torben Thygesen er tiltrådt som chef for afdelingen på OUH pr. 1.11.2012 og han vil

benytte aftenen til at fortælle om de arbejdsopgaver afdelingen har, herunder

retningslinier for henvisning af patienter til afdelingen.

Endvidere vil han, afhængig af forsamlingens spørgelyst, komme ind på forskellige

emner. Et emne, der allerede er på banen, er de seneste og aktuelle retningslinier for

behandling af patienter, der er i medicinsk behandling for knogleskørhed.

Aftenens kursusgebyr er

250,00 kr.

 

Beløbet bedes indbetalt på selskabets konto:

9219 4575684152

 

(senest d. 9.12.2013)

Tilmelding senest 3. december 2013 på mail:

steenknudsen@live.dk

Med venlig hilsen

Steen Knudsen