Kategorier
Møder

GENERALFORSAMLING D. 27. MARTS 2012 KL 18.00

Generalforsamling

tirsdag d 27. marts kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2011

4. Valg til bestyrelsen. Steen Knudsen er på valg og modtager genvalg

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

6. Fastlæggelse af kontingent for 2012

Deltagelse er gratis, men af hensyn til buffetten bedes tilmelding foretaget senest 21. marts 2012