Kategorier
Møder

ODOS-møde om Snorkeskinner

ODOS-møde tirsdag d.29. maj 2012 kl. 18.00 på Restaurant

Næsbyhoved Skov

.

Aftenens foredragsholder er Lilian Marcussen, privatpraktiserende tandlæge i Aarhus og ansat

på OUH, hvor hun behandler patienter med snorkeproblemer.

Lilian vil i sit foredrag komme ind på:

Søvnapnø/snorken diagnostik og differentialdiagnostik

Behandlingsmuligheder – hvad kan vi gøre som privatpraktiserende tandlæger, og hvad skal vi

overlade til sygehuset.

Snorkeskinner: Muligheder, typer, aftrykstagning, registrering.

Fra firmaet Elysee der formidler produktion af dentalteknik i udlandet, bl.a. de snorkeskinner, der

anvendes på OUH, vil tandtekniker Poul Herold Madsen og produktspecialist Lotte Vaupel

deltage ved mødet med et udvalg af de produkter, de formidler, og være parate til at besvare

spørgsmål fra mødedeltagerne. Og de vil præsentere et godt tilbud til deltagerne.

Da mødet er delvist sponsoreret af Elysee, er prisen pr. deltager 160,-

Tilmelding senest tirsdag d. 22. januar 2012 ved besvarelse af denne mail eller skriftligt til

ovenstående adresse.

Med venlig hilsen

Peter Skyttegaard