Kategorier
Møder

ODENSE ODONTOLOGISKE SELSKAB — GENERALFORSAMLING

tirsdag d 26. marts 2013 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forslag til ændring af vedtægter

4. Regnskab for 2012

5. Valg til bestyrelsen. Keld Mikkelsen og Peter Skyttegaard er på valg og modtager

genvalg

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Fastlæggelse af kontingent for 2013

8. Eventuelt

Deltagelse er gratis, men af hensyn til buffetten bedes tilmelding foretaget ved besvarelse

af denne mail eller til ovenstående adresse senest onsdag d. 20. marts 2013.

Vedtægter for Odense Odontologiske Selskab samt bestyrelsens forslag til ændring af

vedtægter er vedlagt.

Med venlig hilsen

Peter Skyttegaard