Kategorier
Møder

ODOS – møde Tirsdag d. 28. maj kl 18.00 Næsbyhoved Skov Restaurant

Kursusaften for tandlæger

med tandlægekonsulent Torben Andersen

kl. 19.00 – 21.30 inkl. pause

KRAV og MULIGHEDER

i tandlægepraksis

2013

Hvordan går det med ydelsesforbruget? – Hvilke ydelser kan anvendes rigtigere?

Nyheder i Tandlægeoverenskomsten (Sygesikringsoverenskomst) 2010 og 2013?

Hvordan kommer den nye Tandlægeoverenskomst til at se ud til oktober 2013?

Brug af de Regionale ydelsesstatistikker (kontrolstatistikker)

Virksomhedsansvarlig tandlæge – hvad er det?

Sidste nyt om journalføring, patientinformation og samtykke til behandling

Kommer man i konflikt med sin autorisation, hvis patienten ikke ønsker røntgen?

Er det slut med at blege tænder hjemme? – Hvordan med klinikblegninger?

Kurset lægger op til dialog, og der udleveres et mindre kursusmateriale.

Der kommer formentlig en ny Tandlægeoverenskomst i slutningen af 2013. Indtil da skal vi

leve med ”den gamle”. Men der er sket flere ændringer (også ud over reduceret tilskud til tandrensning),

– ikke mindst hvad angår kontrolreglerne, – som er vigtige at kende, hvis man ikke

skal komme i konflikt med Regionen. – Efter denne aften kan du selv ”læse” din statistik.

Sidste nyt om journalføringsreglerne indeholder ”highlights”. – Der bliver ikke tid til et decideret

kursus om autorisationsforhold, journalføring, patientinformation og patientrettigheder.

Til sommer skal vi ligesom lægerne have en virksomhedsansvarlig tandlæge på klinikkerne.

Programmet er omfattende. Emnerne vil blive prioriteret i relation til den dagsaktuelle situation

og i forhold til de spørgsmål, som deltagerne måtte have undervejs.

Efter kurset modtager deltagerne et kursusbevis, så kurset kan påføres den enkelte tandlæges

”kursuskonto” på Tandlægeforeningens hjemmeside med 2½ time.