Kategorier
Møder

ODOS-møde d. 27. maj 2014 kl. 18.00 Restaurant Næsbyhoved Skov

Aftenens emne:

Regler og procedurer ved ansøgning om bistand til tandbehandling

Aftenens foredragsholdere:

 Tandlægekonsulent for Odense Kommune Susanne Buus

Thomsen, Faglig koordinator for hhv. Enkeltydelser og Pensionsafdelingen, Odense

Kommune, Rikke Knudsen og Catarina Andersen

Susanne, Rikke og Catarina har lovet at komme og fortælle om regler og procedurer ved

ansøgning og bevilling af bistand til tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere og

pensionister. Herunder regler for kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der får tilskud til

behandling u/10.000kr, kontanthjælpsmodtagere over 25 år og pensionister med

medicinkort.

Der vil blive diskuteret behandlingsniveau og forventningsafstemning ved behandling med

tilskud fra kommunen, kommunikation med Borgerservice, e-mail, Virk.dk etc.

Kursusgebyr incl middag m/ the el. kaffe: 450,00 kr

Beløbet bedes indbetalt på selskabets konto:

 9219 4575684152

senest d. 23. maj.

Tilmelding senest d. 21. maj 2014 på mail:

 steenknudsen@live.dk

Venlig hilsen

Steen Knudsen

Kasserer