Kategorier
Møder

Resultat af Generalforsamling d. 24. marts 2014

Keld Mikkelsen gik af som formand efter 11 år på posten.

Som ny formand blev Ulrik Nørregaard valgt. Steen Knudsen blev genvalgt som kasserer. Sekretær Peter Skyttegaard var ikke på valg.

Kontingent: Uændret 500,- kr pr medlem.   800,-kr for tandlægeægtepar.