Kategorier
Møder

ODOS-MØDE tirsdag d. 31. januar 2012 kl 18.00 Restaurant Næsbyhoved Skov

Tandlæge Jan ThomsenKursus med tandlæge Jan Thomsen fra Colosseumklinikken i København

Jan Thomsen er en populær og meget benyttet kursusgiver – kendt af de fleste. Han vil i aften fortælle om:

Stifter og opbygninger (kliniske tips og tricks)

Fortandsplast (klinisk tips og tricks)

Bondingsystemer, anbefalinger og håndtering

Polymeriseringslamper: Hvad skal man være opmærksom på!

Pris for deltagelse inklusive middag: 380,- kr, som bedes indsat på selskabets konto: 9219 4575684152

Kurset giver point for 1 time 45 min til efteruddannelsen

Tilmelding senest tirsdag d. 24. januar ved mail til Peter Skyttegaard

Kategorier
Møder

ODOS-møde tirsdag d. 25 oktober 2011 kl 18.00 hos Spar Nord Odense, Fælledvej 3, 5000 Odense C

Spar Nord Odense er vært ved et arrangement i samarbejde med Nobel Biocare.

Aftenens emne vil være CAD/CAM produceret teknik

Der vil i dagens anledning blive opsat en unit, hvor Tandlæge Henrik Frandsen , Højbjerg vil gennemføre live præparation.

Program:

18.00 – 18.20: Velkomst ved Nobel Biocare Danmark a/s og Spar Nord Odense

18.20 – 19.00: Buffet og drikkevarer sponsoreret af Spar Nord Odense.

19.00 – 20.00: Foredrag ved Nobel Biocare om Procera og CAD/CAM teknik. Cases og produkter vil blive præsenteret og gennemgået.

20.00 – 20.30: Opfølgning ved Lise Andersen, Spar Nord på financiering af store behandlinger og præsentation af en pris.

20.30 – 21.00: Live præparation ved tandlæge Henrik Frandsen, Højbjerg.

21.00 – 22.00: Spørgsmål og tak for i aften

Da Spar Nord Odense er sponsor af arrangementet, er deltagelse gratis, men tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest tirsdag d. 18. oktober på mail: p-skyttegaard@stofanet.dk.

Kategorier
Møder

ODOS – møde fredag d. 2. september 2011


Sommerens sociale arrangement bliver en hyggelig sejltur på Odense Å i den forhåbentlig ikke alt for våde fynske sommer.
Vi sejler fra Munke Mose fredag d. 2.9.2011 kl. 18, hvor vi har båden for os selv. Der vil være lidt forfriskninger om bord.
I Fruens Bøge stiger vi af og går en dejlig tur gennem skoven til Sortebro Kro, hvor der venter en god middag.
Der er begrænset deltagerantal, så pladserne fordeles efter først til mølle princippet.
Pris pr. deltager inklusive tilskud fra ODOS er 500 kr. Ledsager er selvfølgelig velkommen.
Tilmelding senest d. 22. august ved mail til Peter Skyttegaard.

Kategorier
Møder

ODOS – møde Tirsdag d. 31. maj kl. 18.00 Restaurant Næsbyhoved Skov

Den nyligt overståede Scandefa-messe viste, at digitale aftryk og fremstilling af CAD/CAM fræsede kroner/indlæg bliver mere og mere udbredt.

Plandent vil på aftenens møde vise deres system, der hedder E4D Dentist

Systemet vil blive demonstreret af chefkonsulent Carsten Ratlou og distriktschef Søren Chrestensen.

Da mødet sponseres i væsentlig grad af Plandent, vil det være gratis at deltage for ODOS-medlemmer. Skulle der være assistenter rundt omkring på klinikkerne, der

ikke kender til ODOS, så benyt lejligheden til at invitere dem med til mødet. Det vil selvfølgelig også være gratis for dem at deltage denne aften.

Tilmelding senest torsdag d. 26/5 ved sende en mail til Peter Skyttegaard.
p-skyttegaard@stofanet.dk

Bemærk: Ved manglende fremmøde vil vi desværre være nødsaget til at fakturere for kuvertprisen.

Kategorier
Møder

Generalforsamling

ODENSE ODONTOLOGISKE SELSKAB

TIRSDAG d. 29/3 2011 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2010

4. Valg til bestyrelsen. På valg er Keld Mikkelsen og Peter Skyttegaard som begge modtager genvalg

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

6. Fastlæggelse af kontingent for 2011

7. Forslag til ændring af vedtægter:

Vi har haft så gode erfaringer med udsendelse af mødeindkaldelser og øvrige meddelelser med elektronisk post, at bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, så også indkaldelse til generalforsamling kan gøres elektronisk.

Vi foreslår derfor, at der til § 10 tilføjes følgende: “eller med elektronisk post”

Den nye ordlyd af § 10 vil da blive:

” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder anledning dertil, og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 10 medlemmer skriftligt eller med elektronisk post fremsætter motiveret begæring derom overfor bestyrelsen. Alle generalforsamlinger skal indkaldes med mindst én uges varsel ved skriftlig meddelelse eller med elektronisk post indeholdende dagsorden til alle medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger kan dog i særlige tilfælde indkaldes med 2 dages varsel”

8. Eventuelt

Tilmelding bedes af hensyn til buffeten foretaget ved besvarelse af denne mail eller skriftligt til kassereren på ovenstående adresse med angivelse af antal deltagere.

Tilmelding senest torsdag d. 24/3

Venligst meddel, hvis du ønsker at modtage meddelelser fra ODOS på en anden mail-adresse

Venlig hilsen

Peter Skyttegaard

Kategorier
Møder

Odos-møde Januar 2011

ODOS- møde  tirsdag d. 25/1/2011

Aftenens emne bliver tandbehandling på dyr.

Kom bl.a. og se og hør, hvordan det gik med Odense ZOO´s tiger, da den fik problemer med sin hjørnetand.

Aftenen indledes af tandlæge og læge Tom Olsen, Skovlunde, der sammen med aftenens egentlige foredragsholder dyrlæge Jens Ruhnau vil give et underholdende indblik i en næsten parallel dyretandverden.

Dyrlæge Jens Ruhnau er kandidat fra Københavns Universitet 1995 og har siden arbejdet i klinisk praksis. Siden 1999 udelukkende med tandbehandlinger og mundhulekirurgi.

2004 bestod han eksamen ved European Veterinary Dental College, som den første og eneste dansker og er således Europæisk Specialist i tandbehandling på dyr. En titel der holdes af 25 dyrlæger world-wide. I 2005 fik han desuden tildelt titlen Specialdyrlæge under fødevarestyrelsen. Siden 2007 har han drevet egen specialklinik “Tanddyreklinikken” i Måløv ved København og bruger en del tid derudover på at undervise og efteruddanne dyrlæger og veterinærsygeplejersker.

Indbydelse til mødet kommer senere

**********************************************************************************************************************

Foreningens medlemmer ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt nytår.

Kategorier
Møder

Odos-møde November 2010

ODOS-møde tirsdag d. 30/11 2010 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

John Christensen, formand for Tandsundhed Uden Grænser, kommer og holder foredrag.
 
Foreningen Tandsundhed Uden Grænser, der har sin oprindelse blandt tandlægestuderende i København, tæller idag mere end 800 medlemmer fra alle samfundsgrupper og JC vil med mange spændende billeder og videoklip fortælle om foreningens historie og de mange eksisterende veletablerede projekter, der foregår rundt om i verden under ofte meget primitive arbejdsforhold. Og han vil fortælle om, hvilke muligheder, der er for at blive sendt ud og deltage i foreningens arbejde.
 
Deltagelse inklusive middag koster kr. 230,-
Tilmeldings kan ske pr. e-mail: p-skyttegaard@stofanet.dk med angivelse af navn(e) på deltager(e) senest torsdag d.25/11 2010.
Indbetaling af kursusgebyret bedes foretaget ved bankoverførsel eller girooverførsel:  

Bankoverførsel: Danske Bank reg.nr. 3600  kontonr. 7043287
Girokonto: 7043287 (kortart: 01)
Til forsiden