Kategorier
Møder

ODOS-møde tirsdag d. 10. december 2013

 

Mødeindkaldelse:

 

ODOS-møde tirsdag d. 10. december 2013 kl. 18.00

Restaurant Næsbyhoved Skov

Aftenens foredragsholder er Ledende Overtandlæge på Kæbekirurgisk Afd., OUH,

lektor, PHD

Torben Thygesen

 

Torben Thygesen er tiltrådt som chef for afdelingen på OUH pr. 1.11.2012 og han vil

benytte aftenen til at fortælle om de arbejdsopgaver afdelingen har, herunder

retningslinier for henvisning af patienter til afdelingen.

Endvidere vil han, afhængig af forsamlingens spørgelyst, komme ind på forskellige

emner. Et emne, der allerede er på banen, er de seneste og aktuelle retningslinier for

behandling af patienter, der er i medicinsk behandling for knogleskørhed.

Aftenens kursusgebyr er

250,00 kr.

 

Beløbet bedes indbetalt på selskabets konto:

9219 4575684152

 

(senest d. 9.12.2013)

Tilmelding senest 3. december 2013 på mail:

steenknudsen@live.dk

Med venlig hilsen

Steen Knudsen

Kategorier
Møder

Odosmøde Odense Bunker Museum

 

Mødeindkaldelse:

Odense Bunker Museum

Fredag d. 6/9 kl 17.00

Kragsbjergvej 99

5230 Odense M

(bunkeren ligger under vandrehjemmet)

Museet blev indviet i juni i år, og her kan man opleve den 450 kvm store atombunker,

der tidligere husede Odense Kommunes kommandocentral. Det var stedet, hvor

borgmesteren og infrastrukturens nøglepersoner skulle sidde i det værst tænkelige

tilfælde under Den Kolde Krig.

Bunkeren står helt intakt og med flotte udstillinger om det civile beredskab og om

fjenden fra øst.

Du/I er selvfølgelig velkommen til at melde fra nu, hvor mødet er kommet til at dreje

sig om noget helt andet. Skulle du også have betalt, så får du selvfølgelig beløbet

tilbage igen. Men vi håber du/I stadig vil deltage.

Bekræft venligst på

 steenknudsen@live.dk senest mandag d. 26. august.

Spisningen bagefter på restaurant ”Under Lindetræet” er uændret. Det samme gælder

deltagergebyret på 600,00 kr/deltager

Bemærk! Mødetidspunktet er rykket 1/2 time til kl. 17.00.

Med venlig hilsen

Steen Knudsen

Kategorier
Møder

ODOS – møde Tirsdag d. 28. maj kl 18.00 Næsbyhoved Skov Restaurant

Kursusaften for tandlæger

med tandlægekonsulent Torben Andersen

kl. 19.00 – 21.30 inkl. pause

KRAV og MULIGHEDER

i tandlægepraksis

2013

Hvordan går det med ydelsesforbruget? – Hvilke ydelser kan anvendes rigtigere?

Nyheder i Tandlægeoverenskomsten (Sygesikringsoverenskomst) 2010 og 2013?

Hvordan kommer den nye Tandlægeoverenskomst til at se ud til oktober 2013?

Brug af de Regionale ydelsesstatistikker (kontrolstatistikker)

Virksomhedsansvarlig tandlæge – hvad er det?

Sidste nyt om journalføring, patientinformation og samtykke til behandling

Kommer man i konflikt med sin autorisation, hvis patienten ikke ønsker røntgen?

Er det slut med at blege tænder hjemme? – Hvordan med klinikblegninger?

Kurset lægger op til dialog, og der udleveres et mindre kursusmateriale.

Der kommer formentlig en ny Tandlægeoverenskomst i slutningen af 2013. Indtil da skal vi

leve med ”den gamle”. Men der er sket flere ændringer (også ud over reduceret tilskud til tandrensning),

– ikke mindst hvad angår kontrolreglerne, – som er vigtige at kende, hvis man ikke

skal komme i konflikt med Regionen. – Efter denne aften kan du selv ”læse” din statistik.

Sidste nyt om journalføringsreglerne indeholder ”highlights”. – Der bliver ikke tid til et decideret

kursus om autorisationsforhold, journalføring, patientinformation og patientrettigheder.

Til sommer skal vi ligesom lægerne have en virksomhedsansvarlig tandlæge på klinikkerne.

Programmet er omfattende. Emnerne vil blive prioriteret i relation til den dagsaktuelle situation

og i forhold til de spørgsmål, som deltagerne måtte have undervejs.

Efter kurset modtager deltagerne et kursusbevis, så kurset kan påføres den enkelte tandlæges

”kursuskonto” på Tandlægeforeningens hjemmeside med 2½ time.

 

Kategorier
Møder

ODENSE ODONTOLOGISKE SELSKAB — GENERALFORSAMLING

tirsdag d 26. marts 2013 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forslag til ændring af vedtægter

4. Regnskab for 2012

5. Valg til bestyrelsen. Keld Mikkelsen og Peter Skyttegaard er på valg og modtager

genvalg

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Fastlæggelse af kontingent for 2013

8. Eventuelt

Deltagelse er gratis, men af hensyn til buffetten bedes tilmelding foretaget ved besvarelse

af denne mail eller til ovenstående adresse senest onsdag d. 20. marts 2013.

Vedtægter for Odense Odontologiske Selskab samt bestyrelsens forslag til ændring af

vedtægter er vedlagt.

Med venlig hilsen

Peter Skyttegaard

Kategorier
Møder

ODOS-møde tirsdag d. 29. januar 2013 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

Aftenens foredragsholder tandlæge Morten Kaarup Christensen er en kapacitet indenfor PA.

Han er specialistuddannet i Schweitz, har egen henvisningspraksis sammen med sin kone

Dorthe i Middelfart, er afdelingstandlæge både på Københavns- og Århus tandlægeskole og

underviser ved Tandlægeforeningens systematiske efteruddannelse i Parodontologi.

Morten vil i aften fortælle om systematisk diagnostik af PA, risikotænder, prognoser samt

fastlæggelse og udførelse af forudsigelige behandlingsforløb.

Tilmeldingsfrist onsdag d. 23. januar ved mail: p-skyttegaard@stofanet.dk

Pris inklusiv middag 380,- pr. pers. der indbetales på konto 9219 4575684152

Kategorier
Møder

ODOS-møde tirsdag d. 30. oktober kl 18.00 på Næsbyhoved Skov Restaurant

Retsodontologi – et foredrag af specialtandlæge Henning Lehmann Bastian, der vil fortælle om de mest spændende tilfælde han har været ude for gennem de sidste 35 år.

Pris for deltagelse incl middag: 380,00 kr der indbetales på konto 9219 4575684152 

Tilmelding senest d. 24/10

 

Kategorier
Møder

Odos-møde Fredag d. 24. august kl. 17 2012 på Ladbyskibsmuseet

Vi mødes på Vikingeskibsmuseet, Vikingevej 123, 5300 Kerteminde, kl. 17 præcis, hvor vi vil få en times rundvisning på museet.

Derefter mødes vi på Munkebo Kro til middag kl 18.30.

Tilmelding senest mandag d. 6. august 2012 ved at sende mail til Peter Skyttegaard: p-skyttegaard@stofanet.dk

Pris pr. deltager: 600,- kr – ledsager er velkommen.

Bemærk begrænset deltagerantal. Derfor “først til mølle”- princippet.

Kategorier
Møder

Snorkeskinner (opdate)

Info-fil om snorkeskinner til download: Snorkeskinne Patient Brochure 06.07.11

Kategorier
Møder

ODOS-møde om Snorkeskinner

ODOS-møde tirsdag d.29. maj 2012 kl. 18.00 på Restaurant

Næsbyhoved Skov

.

Aftenens foredragsholder er Lilian Marcussen, privatpraktiserende tandlæge i Aarhus og ansat

på OUH, hvor hun behandler patienter med snorkeproblemer.

Lilian vil i sit foredrag komme ind på:

Søvnapnø/snorken diagnostik og differentialdiagnostik

Behandlingsmuligheder – hvad kan vi gøre som privatpraktiserende tandlæger, og hvad skal vi

overlade til sygehuset.

Snorkeskinner: Muligheder, typer, aftrykstagning, registrering.

Fra firmaet Elysee der formidler produktion af dentalteknik i udlandet, bl.a. de snorkeskinner, der

anvendes på OUH, vil tandtekniker Poul Herold Madsen og produktspecialist Lotte Vaupel

deltage ved mødet med et udvalg af de produkter, de formidler, og være parate til at besvare

spørgsmål fra mødedeltagerne. Og de vil præsentere et godt tilbud til deltagerne.

Da mødet er delvist sponsoreret af Elysee, er prisen pr. deltager 160,-

Tilmelding senest tirsdag d. 22. januar 2012 ved besvarelse af denne mail eller skriftligt til

ovenstående adresse.

Med venlig hilsen

Peter Skyttegaard

Kategorier
Møder

GENERALFORSAMLING D. 27. MARTS 2012 KL 18.00

Generalforsamling

tirsdag d 27. marts kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2011

4. Valg til bestyrelsen. Steen Knudsen er på valg og modtager genvalg

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

6. Fastlæggelse af kontingent for 2012

Deltagelse er gratis, men af hensyn til buffetten bedes tilmelding foretaget senest 21. marts 2012